Wojnarowicz, David
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Rimbaud ở New York  (tư liệu / biên khảo) 
Sáu bức ảnh nghệ thuật chụp một người đeo mặt nạ Rimbaud ở New York... [Nguyễn Đăng Thường sưu tầm và giới thiệu] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021