Đông Phương
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà thơ, hiện định cư tại Melbourne. Tác phẩm: Cỏ reo (in chung với nhiều tác giả khác tại Melbourne; 1998).

tác phẩm

Ðộng và tĩnh  (thơ) 

Ẩn dụ  (thơ) 

Những điệp khúc  (thơ) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021