Nguyễn Văn Tiến
tiểu sử &  tác phẩm 

“Nguyễn Văn Tiến là một hoạ sĩ tiền phong, người đã tạo nên những phản ứng ồn ào chung quanh cuộc triển lãm đầy tính chất khiêu khích tại Văn Miếu vào năm 1997. Bằng thái độ và bằng chính tác phẩm của mình, anh đã từ chối tính chất nghiêm trang giả tạo vốn rất phổ biến trong nền hội hoạ Việt Nam đương đại, đồng thời tìm cách thoát ra khỏi những khuynh hướng nghệ thuật ước lệ.”
(Nguyên Hưng)

tác phẩm

Mâm  (hội họa) 

Nghệ thuật 100%  (hội họa) 

Không gian Nghệ thuật  (trang thiết) 

“Thời trang Nguyễn Văn Tiến”  (trang thiết) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021