Tôn Thất Quỳnh Hương
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thậm ghét, thậm yêu  (ý kiến độc giả) 
... Nếu như trong sáng tác, ông chọn cho mình và cho thơ các vị trí cực đoan thì đối với độc giả, ông đẩy họ đến những thái cực: yêu ông thì thậm yêu, ghét ông thì thậm ghét. (...)

Em chã!  (ý kiến độc giả) 
Qua hai bài viết về Trần Dần, bạn Nguyễn Ly tỏ ra là một người đọc khó tính. Khó tính là một phẩm chất cần có, nhưng tiếc thay những đòi hỏi đó lại được trình bày một cách mâu thuẫn. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021