Đặng Đình Ân
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Góp ý với Lê Dã Thảo về JỜ JOẠCX  (ý kiến độc giả) 
Jờ joạcx như vậy đã đề xuất một cách đọc không thụ động, tạo cho độc giả nhiều cơ hội tham gia vào công việc sáng tác. Để có thể đọc được những giá trị nghệ thuật của tác phẩm này độc giả phải trang bị cho mình những kiến thức văn học và sức cảm thụ văn học nhất định... (...)

Để đến với JỜ JOẠCX  (ý kiến độc giả) 
Khi Trần Dần gọi Jờ Joạcx là "thơ-tiểu thuyết một bè đệm", ông đã cho chúng ta chiếc chìa khoá để đến với thế giới văn học của ông. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021