Cho, Tom
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Cuộc sống của tôi ở Trung Quốc  (truyện / tuỳ bút) 
Trên toàn cõi Trung Quốc, ít ai có thể chạy nhanh bằng, nhảy cao bằng, hay bắt được nhiều con hươu (mà những con hươu ấy cũng có thể chạy nhanh hay nhảy cao) bằng bà nội tôi. Nhờ bà nội tôi mà cả làng mới có miếng ăn trong mùa đông... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Trò rỉ tai kiểu Tàu & Trò véo tay kiểu Tàu  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi biết một trò chơi gọi là trò rỉ tai kiểu Tàu. Cách chơi như thế này: Một người nói thầm thì một điều gì đó vào lỗ tai của một người nghe. Cái thông điệp ấy được truyền đi cho đến khi tất cả những người chơi đều đã trở thành người Tàu. Mục đích là để xem người ta sẽ biến đổi chừng nào qua trò chơi này... | Trò véo tay kiểu Tàu là một hình thức trừng phạt hay hành hạ trên sân chơi... Muốn chơi trò véo tay kiểu Tàu, bạn nắm lớp da gần cổ tay của nạn nhân rồi vặn tréo một phát. Cú véo này làm phồng da hay gây một cảm giác bỏng rát nơi cánh tay của nạn nhân... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018