Salinger, J.D.
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Một ngày tuyệt hảo cho cá chuối  (truyện / tuỳ bút) 
Anh ta nhìn cô gái đang nằm ngủ trên một trong hai chiếc giường đôi. Rồi anh ta bước đến một trong mấy hành lý, mở nó ra, và lấy ra từ dưới lớp áo quần mặc bên trong một cây súng Ortgies nòng 7.65. Anh ta thả gắp đạn ra, nhìn nó, và nhét nó vào lại cây súng. Anh ta tháo và đóng lại nòng súng. Và rồi anh ta đi tới và ngồi xuống trên chiếc giường trống, nhìn cô gái... [Bản dịch Hoàng Ngọc Nguyên] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018