Jean Reye
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thư gửi D.C. [2]  (truyện / tuỳ bút) 
... Em cố tưởng tượng nhưng vẫn không hình dung được nơi anh yên nghỉ như thế nào. Em không biết được bây giờ anh đang ở đâu, anh còn rong chơi đâu đó hay đã đi vào một kiếp tái sinh. Em tha thiết hi vọng là anh vẫn còn đợi em... (...)

Thư gửi D.C.  (truyện / tuỳ bút) 
... Em không biết có phải anh mượn thơ của Hans Andreus để nhắn nhủ với em hay không nhưng em cứ cho là như thế. Em đã theo lời dặn của anh, em kể cho gió cho cây cối cho phố xá đô thị biết là anh đã yêu em biết bao. Em cũng nghĩ mình không thể kể cho bất cứ ai vì họ sẽ không tin em đâu, họ sẽ không tin là một người đàn ông và một người đàn bà lại có thể yêu nhau như em, anh... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018