Sean Bảo
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Mất ngủ  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Buồn đến mất ngủ, hắn viết. Chuyện không đâu, vớ vẩn, càng viết càng mất ngủ. Hắn chết. Xuống âm phủ, hắn lại viết, bằng tro than trên giấy vàng bạc. Hắn nổi tiếng... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018