Besley, Laura
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tấm thiệp Giáng Sinh bí ẩn  (truyện / tuỳ bút) 
Mỗi năm khi tôi đem những hộp đựng đồ trang trí từ tầng áp mái xuống tôi luôn tự hỏi về tấm thiệp Giáng Sinh bí ẩn đã được chuyển đến địa chỉ nhà tôi nhưng lại gửi cho một phụ nữ tên Mavis Lockheart. Nhiều năm qua, tôi đã cố gắng hết sức mình để tìm xem Mavis Lockheart là ai, nhưng chẳng có ai từng nghe về người phụ nữ ấy... [Bản dịch của Trần Minh Hương] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018