Adcox, James Tadd
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tiệm bán quà tặng  (truyện / tuỳ bút) 
... “Anh sẽ còn yêu em không, khi cặp vú của em đã xệ xuống tới đùi?” Janie hỏi tôi. “Anh sẽ còn yêu em không, khi anh phải đẩy những lớp da nhăn nheo ra để thấy đôi mắt em? Anh sẽ còn yêu em không, khi những chiếc răng của em chỉ còn thưa thớt và mất hết chất vôi? Khi hai đầu gối của em không còn gập lại được nữa? Khi miệng của em có màu nâu xỉn và nhăn nhúm? Khi nhiệt tình gối chăn của em đã lụi tàn?”... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018