Samerkhanova, Farida
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đừng bao giờ tin phù thuỷ  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi đang ngồi trên một băng ghế cạnh bờ hồ thì có một cô gái tới gần tôi. Tôi biết ngay rằng cô ta không phải là một con người. Đôi mắt cô ta loé ra những tia man dại. Cô ta nói cô ta có thể biến tôi thành một con thú, chỉ trong vòng mười phút, nếu tôi muốn. Tôi không sợ cuộc thí nghiệm ấy... [Bản dịch của Lê Trung Tự] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018