Yoshimoto Banana
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bóng tối phận người  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi muốn xem thử bóng tối đó như thế nào. Trong gia đình của tôi mà ai nhìn vào cũng thấy là rất mực hoà thuận yêu thương nhau lại có một cái bóng tối sâu thẳm. Bóng tối đó cũng như sự tĩnh lặng nơi nghĩa trang này rất mực phong nhiêu và che giấu đi bao bí mật của lịch sử. Đó chẳng phải là điều gì đáng hổ thẹn cả. Được che chở bởi tàn lá cây lấp lánh nắng, tôi cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ về những điều đó... [Bản dịch của Hoàng Long] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018