Hà-Huyền-Trường
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Phóng tác — Nói với mấy chú ghét dấu sắc  (truyện / tuỳ bút) 
... Buồn đời vì: Nòi Hồng Bàng nhà mình từ ngàn đời toàn là người cần cù, hiền lành, hào hùng; mà giờ bần cùng nghèo hèn, vừa mù què, vừa cùi; toàn là đồ đần, vừa khù khờ, vừa gàn khùng, rồ... thành bầy hề làm hoàn cầu cười hoài! Là vì điều gì? Vì người nào???... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018