Coville, Bruce
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tôi, Người Trái Đất  (truyện / tuỳ bút) 
... Ông dịu dàng nói, “Tôi biết cậu cảm thấy mình giống như là một kẻ xa lạ ở đây. Nhưng đó là do cậu suy nghĩ quá nông cạn. Đúng vậy, cậu đến từ một thế giới khác. Tôi cũng vậy. Nếu chúng ta chỉ nghĩ về chính mình như là những công dân của các thế giới đó, thì ở nơi này chúng ta thật sự là những người xa lạ. Nhưng hãy nghĩ trong những giới hạn lớn hơn đi Jacob.” ... [Bản dịch của Thận Nhiên] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018