Nguyễn Thanh Lan
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Con chó ghẻ  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Người ta nhìn vào mắt của trung uý để chỉ thẳng vào mặt tôi (cũng có thể họ chỉ luôn vào mặt trung uý). Họ nói: “Đồ chó ghẻ.” Té ra trong mắt của trung uý tôi chỉ là một con chó ghẻ. Một con chó ghẻ lai Tàu. A đù!... (...)

Cũng...  (truyện / tuỳ bút) 
... Cũng bày ra một bầy người lố nhố. Cũng để tôi đứng nói trước một bầy người. Cũng viện ra điều luật này và điều luật nọ. Cũng nện búa xuống bàn khi tôi thét lên. Cũng với những đôi mắt tỏ ra nghiêm trọng. Cũng lấy lời khai của những nhân chứng bằng hình nộm. Cũng hỏi, cũng tra, cũng giả vờ suy nghĩ. Cũng nghỉ giải lao rồi lại tiếp tục. Cũng với những điều luật khiêu vũ ngay trước mặt tôi. Cũng viện dẫn tới nhiều thứ khác... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018