Piñera, Virgilio
tiểu sử &  tác phẩm 

Tiểu thuyết gia, nhà thơ và kịch tác gia Cuba. Sinh năm 1912. Mất năm 1979.

Những tác phẩm nổi tiếng gồm có: tập thơ Las furias (1941), tập truyện ngắn Cuentos Fríos (1957), tiểu thuyết Rene's Flesh (1959), và hai kịch bản Aire Frío (1962) và Dos Viejos Pánicos (1968).

tác phẩm

Chứng mất ngủ  (truyện / tuỳ bút) 
... Sáu giờ sáng, gã nạp đạn vào khẩu súng lục và đòm một phát phọt óc. Gã qua đời nhưng vẫn không ngủ được. Chứng mất ngủ là một chứng vô cùng lì lợm... (...)

Trong cơn thao thức  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Người đàn ông đi ngủ sớm. Giấc ngủ không đến. Anh day trở tới lui trên giường, dĩ nhiên. Người anh cuộn quấn trong các tấm ra. Anh đốt một điếu thuốc lá. Anh đọc sách một chặp... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường] (...)

Thịt  (truyện / tuỳ bút) 
... Vì những lý do tốt hơn chớ nên kể ra, quần chúng đã bị thiếu thịt trầm trọng... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường] (...)

Quả núi  (truyện / tuỳ bút) 
Quả núi cao một ngàn thước. Tôi định bụng sẽ xơi nó dần dà... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018