García Márquez, Gabriel
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Rồi sẽ có ngày  (truyện / tuỳ bút) 
... “Ổng nói nếu bố không nhổ răng cho ổng, ổng sẽ bắn bố đấy.” Không hề vội vàng, với một cử động hết sức điềm tĩnh, ông ngừng đạp pê-đan máy khoan, đẩy nó xa khỏi ghế, rồi kéo hết cái hộc bàn dưới ra. Có một khẩu súng lục. “Ô-kê”, ông nói. “Kêu ổng tới bắn tao đi.” ... [Bản dịch của Mai Sơn] (...)

Cái chết bất biến tình yêu cũng không làm gì được  (truyện / tuỳ bút) 
Khi gặp được người đàn bà của đời mình, Nghị sĩ Onésimo Sanchez còn cách cái chết chỉ sáu tháng mười một ngày... [Bản dịch của Hoàng Ngọc Nguyên] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018