Người Đưa Tin
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Buổi ra mắt cuốn sách PHƯƠNG PHÁP DẠY TIẾNG VIỆT NHƯ MỘT NGÔN NGỮ THỨ HAI  (ký sự / tường thuật) 
Buổi ra mắt cuốn sách Phương pháp dạy tiếng Việt như một ngôn ngữ thứ hai của Nguyễn Hưng Quốc (do Tiền Vệ xuất bản, 4/2012) tại đại giảng đường L114, trường Đại học Victoria, Melbourne vào chiều chủ nhật 6 tháng 5/2012 vừa qua được xem là rất thành công. Một số người thuộc giới truyền thông đánh giá đó là buổi ra mắt sách thành công nhất tại Melbourne từ trước đến nay... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018