-
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

bởi vì
... Tôi bị trói thúc cánh vào một guồng máy khổng lồ và tôi dù muốn hay không cũng phải lăn cùng nó / bởi vì hằng ngày tôi tận mắt chứng kiến những bóng người thất thần vật vờ lũ lượt trên phố, trong siêu thị, building, dưới cống ngầm, bên thùng rác, café cóc, phòng khách sạn năm sao, ổ chuột, néon sáng trưng, hũ nút tim người... / bởi vì tất cả mọi điều tôi viết có thể chỉ là một cái cớ để thì thầm một điều gì còn chìm ẩn sau phông ngôn ngữ ngát lạnh... (...)

Trọc phú nuôi chim
Trọc Phú thấy nhà người có nuôi chim phụng ngũ sắc, cũng bắt chước mua một con, đặt trong phòng khách; song lạ, từ khi về nhà, chim thôi không múa hát, lông cũng mất hết mầu. Xẩy có khách đến chơi, chủ đem chuyện kể, hỏi: Sao tai quái thế? ... (...)

Thiên niên chi diệu kế
Dạ Xoa Quỷ một đêm khuya khoắt nọ bay lên mặt đất, nách cắp một cuốn sổ liệt tên những kẻ nó phải triệu về Âm Phủ. Nhân ngang qua một thị trấn đang say ngủ, Dạ Xoa nhác thấy một nơi còn leo lét ánh đèn, lại tuồng như có tiếng tranh luận, thì lấy làm lạ, liền sà xuống xem. Hoá ra ấy là bản doanh của Đại Ác Đầu Đà; tên này đang tập hợp năm đệ tử thân tín để cùng bí mật đề xuất một kế hoạch làm mạt đất nước... (...)


(...)


(...)


(...)


(...)


(...)


(...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021