Trần Doãn Nho
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà văn, bút hiệu khác của Trần Hữu Thục. Đã xuất bản hai tập truyện ngắn: Vết xước đầu đời và Căn phòng thao thức.

tác phẩm

Nhẹ nhàng Đinh Cường  (ký sự / tường thuật) 
[TƯỞNG NIỆM ĐINH CƯỜNG (1939-2016)] ... Đinh Cường là hiện thân của một nhẹ nhàng rất hiếm. Vẽ, sống, chơi, cà phê, rượu, bạn, họp mặt, tiếp khách... tất cả đều nhẹ. Nhẹ nhàng như những đường nét thiếu nữ trong tranh anh: xanh, thơ, những sợi mơ bay, cánh tay, suối tóc, nụ cười... Bây giờ Đinh Cường đã ra đi, trút sạch! Nhẹ nhàng anh. Nhẹ như anh đã từng. Trong cuộc đời và với cuộc đời... (...)

Tính ‘văn học’ trong văn học miền Nam  (tiểu luận / nhận định) 
[HỘI THẢO VỀ VĂN HỌC MIỀN NAM 1954-1975] ... Xin được kết luận: Văn học miền Nam là văn học Việt Nam. Vì nó không những phát triển theo chiều hướng riêng của nó, mà còn bảo lưu văn học cổ điển, văn học tiền chiến, những tác phẩm văn học khác trước 1954 cũng như các tác phẩm của Nhân Văn Giai Phẩm! Có quý vị ngờ rằng tôi nói quá. Một cách nói thậm xưng. Không. Chỉ xin vận dụng một chút tưởng tượng, một chút thôi: giả sử như bây giờ đột nhiên văn học miền Nam biến mất, tất cả đều bốc thành khói bay vào hư không, thì sự nghiên cứu văn học Việt Nam nói chung sẽ gặp khó khăn như thế nào... (...)

hoá thân chữ  (thơ) 
... bỗng / chữ xuống đường / chữ kêu / chữ thét / chữ bày / chữ giăng / chữ đi / chữ hoá thân / chữ xông thẳng vào hiện thực...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018