Nguyễn Minh Quân
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà khoa học, hiện nghiên cứu và giảng dạy tại Victoria University, Melbourne.

tác phẩm

Liên văn bản – sự triển hạn đến vô cùng của tác phẩm văn học  (tiểu luận / nhận định) 
...“Một văn bản nổi tiếng thường gắn liền với nó một lịch sử của những hành động đọc. Vì vậy, mọi công trình văn học đều là sản phẩm của sự viết lại, ngay cả khi không ý thức, các văn bản ấy cũng được viết lại bởi những nền văn hoá của các xã hội đã đọc chúng.” (Terry Eagleton) (...)

Lý thuyết và phê bình văn học đương đại: từ cấu trúc luận đến giải cấu trúc  (tiểu luận / nhận định) 
Cấu trúc luận (structuralism) là một phong trào tri thức bắt nguồn ở Pháp trong những năm đầu của thập niên 1950 và lần đầu tiên được đưa vào ứng dụng thực tiễn thông qua công trình nghiên cứu của nhà nhân chủng học Claude Lévi-Strauss. (...)

Chủ nghĩa hậu hiện đại: những khái niệm căn bản  (tiểu luận / nhận định) 
Trong phần tư cuối cùng của thế kỷ thứ hai mươi, những cuộc tranh luận về chủ nghĩa hậu hiện đại (postmodernism, còn gọi tắt là PoMo) không chỉ xảy ra trong giới hàn lâm mà còn tạo nên một phong trào hết sức rộng lớn ảnh hưởng đến nhiều lãnh vực khác nhau trên khắp thế giới. (...)

Về văn học hypertext  (tiểu luận / nhận định) 
Những hệ thống hypertext đã và đang được khẳng định như một thế hệ mới trong sự điều hành những hệ thông tin phức tạp. Sự ra đời của những hệ thống này cho phép con người sáng tạo, chú giải, nối kết và chia sẻ thông tin từ những môi trường khác nhau như văn bản, biểu đồ, âm thanh, hình ảnh video, phim hoạt hoạ và ngay cả các chương trình hết sức đa dạng và phức tạp. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021