Ngươn Tú
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tác phẩm văn học lớn thì phải đơn giản? — Hãy nhìn lại những tác phẩm lớn trong văn chương thế kỷ 20, và tự hỏi  (thảo luận) 
[THẢO LUẬN - THÁNG 8/2007] ... "Giản dị" hay "đơn giản" (trong nội dung và/hoặc hình thức) có phải là tiêu chí cho những tác phẩm lớn hay không? Chúng ta hãy thử nhìn lại những tác phẩm lớn trong văn chương thế kỷ 20, và tự hỏi... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021