Ann Phong
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Cá trong nước  (hội họa) 
Tác phẩm tạo hình bằng chất liệu hỗn hợp, sáng tác vào năm 2018...

Biển trong tim [2]  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2017...

Khi dòng sông biến sắc  (hội họa) 
Tác phẩm sử dụng chất liệu hỗn hợp trên bố, thực hiện vào tháng 3 năm 2017...

Đang đợi bình minh  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác trong những ngày cuối năm 2016 - đầu năm 2017...

Ngẩng mặt nhìn biển  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên gỗ, sáng tác vào năm 2016...

“Biển, Biển!”  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào tháng 5/2016...

Tiếng kêu từ lòng biển xanh  (hội họa) 
tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2016...

Những mảnh áo trong biển đông  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên những mảnh áo, sáng tác vào nằm 2015...

Đại Dương và Con Người  (hội họa) 
Tác phẩm sử dụng vật liệu hỗn hợp với acrylic, sáng tác vào năm 2015...

Mặt đối mặt  (hội họa) 
[1975-2015: BỐN MƯƠI NĂM, NHÌN LẠI] ... Tác phẩm sử dụng vật liệu hỗn hợp trên gỗ, sáng tác vào tháng 4 năm 2015...

Nhìn biển Đông qua con thuyền vỡ [#2]  (hội họa) 
[1975-2015: BỐN MƯƠI NĂM, NHÌN LẠI] ... Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào tháng 3/2015...

Hai bờ Thái Bình Dương  (hội họa) 
[1975-2015: BỐN MƯƠI NĂM, NHÌN LẠI] ... Tác phẩm sử dụng vật liệu hỗn hợp với acrylic, thực hiện vào đầu năm 2015...

Những tiếng oan sau bàn thờ [Voices Moaning Behind the Altar]  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, thực hiện vào năm 1993...

Bơi  (hội họa) 
Tác phẩm sử dụng vật liệu hỗn hợp trên gỗ, sáng tác vào năm 2014...

Rác  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên túi plastic đi chợ, sáng tác vào năm 2014...

Nhìn biển Đông qua con thuyền vỡ  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào tháng 6/2014...

Một cuộc di tản  (hội họa) 
Tác phẩm sử dụng vật liệu hỗn hợp, sáng tác vào tháng 4/2014...

Biển đen  (hội họa) 
Tác phẩm sử dụng vật liệu hỗn hợp, thực hiện vào tháng 3/2014...

Lời mẹ ru  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2012...

Trash / Rác  (hội họa) 
Tác phẩm hội họa sử dụng chất liệu hỗn hợp, thực hiện vào năm 2013...

Biển tháng tư  (hội họa) 
Tác phẩm sơn acrylic trên bố, thực hiện vào đầu tháng 4 năm 2013...

Những hạt giống bay đi  (hội họa) 
[10 NĂM TIỀN VỆ] ... Tranh acrylic trên bố, sáng tác năm 2011. Hoạ sĩ gửi riêng cho Tiền Vệ như một lời chúc mừng sinh nhật 10 năm...

Độc thoại của biển / Soliloquy of the sea  (hội họa) 
Hoạ phẩm sử dụng chất liệu hỗn hợp trên gỗ, thực hiện vào năm 2012...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018