Vuong, Ocean
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Khúc nhạc sớm và thành phố lửa  (thơ) 
Nam Việt Nam, ngày 29 tháng Tư, 1975: Đài Phát thanh Quân đội Hoa Kỳ đang phát bài “Giáng Sinh Trắng” của Irving Berlin như mật mã khởi động chiến dịch Gió Lốc. Chuyến di tản sau cùng bằng trực thăng dành cho các công dân Mỹ và người tị nạn Việt Nam khi Sài Gòn thất thủ... [Bản dịch của Pháp Hoan, với sự hiệu đính của Ian Bùi]

Hôn theo kiểu Việt Nam  (thơ) 
Bà tôi hôn / như thể những trái bom nổ ở sân sau / chỗ bạc hà và hoa nhài sực hương / len qua cửa sổ nhà bếp / như thể đâu đó, những phần thân thể rơi vãi / và những ngọn lửa tìm đường quay trở lại... [Bản dịch của Pháp Hoan]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018