Võ Định Hình
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Mẹ họ  (thơ) 
Bọn mất dạy vẫn nắm quyền / chúng vừa ra án tù cho mẹ Nấm / chuyện thường như cơm bữa / mà nghe vẫn tức anh ách / chúng đã làm dám làm cứ làm / bọn mất dạy / gạch ngói gì đâu / cái đầu toàn bựa...

nhặt nhạnh sau tháng 4  (thơ) 
... em cứ vẽ con cá xuống giấy / gấp lại thành thuyền / thả hết ra khơi / đừng sợ chả có thế lực nào ngăn nổi / trẻ thơ / lòng giấy trắng... | đỉnh cao của rác / chính là rưởi...

đối thoại với cái thúng  (thơ) 
mẹ họ / không chửi thề không được / mẹ họ mẹ họ / con cá chết / chúng bảo là chết tự nhiên / [ai mà không chết] / chết tao chết mày / sao chúng mày không chết hết đi / để cho con cá nó sống / cho thằng người được sống...

vé đểu  (thơ) 
bị chúng túm cả điếu cày / lôi ra biển khó đẩy qua trùng trùng / biết đời không thể làm thinh / chừ mần thinh thiệt bởi mình còn đâu...

đổ vấy cục xương  (đối thoại) 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... công hàm ơi công hàm / còn lại bòng bong một mớ / [rớ chỗ mô mà khiếu kiện] / cái gã đầu têu thoắt biến thoắt hiện / chừ lẻn vô rương nằm / khểnh râu cười khoái trá...

ám quẻ. từ một đấu kinh sôi  (thơ) 
lù lù. một đống chình ình / giàn khoan? không phải. thiệt hình bóng ma... | đường sào có mấy tâm hoa / thuyền không bến đỗ giạt ra phù kiều... | ghẻ tàu. mày ở ngoài da / lung lăng cái ngứa lây nhà phương nam...

thán | tù phàu  (thơ) 
... dám không? / còn ngọn tóc xanh nào vút lên phù đổng / khện bỏ bu bọn giặc tàu... | con bà nó / nếm mùi cọc nhọn ống đồng mấy lần chưa tởn / bọn khứa thoòng dành muôn đời ngang ngược / mẹ họ khoan với chả dùi...

làm sao [quy] hoạch vào  (thơ) 
chủ động. thì cứ việc chổng / ai bảo điđi / ma cô ma cạo còn đầy dẫy ra đấy / ở đó mà kiều lẫy hối với [chả] hận / hoà [làm bộ vờ vịt]...

kẻ chợ  (thơ) 
... doái tai này lọt tai kia / có gì trụ được đâu / ừ thì thế giới / động... | ... sáng sớm cứ ngứa cổ / ho khan vào cuộc đời / cuộc đời cứ thua lỗ / ho. cũng chẳng ra lời...

tội của chó  (đối thoại) 
[CHUYỆN VĂN] ... - chó có chó vện chó đốm chó vàng chó trắng chó mực. chưa bao giờ có chó ... đỏ / (chó nào cũng là chó, đỏ không được xâm phạm bờ cõi chó) // vậy: xử chó trắng án (từ nay xóa bỏ từ cẩu trệ) / THỦ PHẠM CHÍNH BỌN NGƯỜI CHUYÊN LÀM XẰNG BẬY / gọi chúng là gì bây giờ?...

gởi thầy hưng  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... thưa thầy tôi triệt để chống cộng / bề gì tôi đã chống cộng / từ đầu tôi đã chống cộng / rốt cuộc thể nào tôi vẫn chống cộng...

nhắc nhủ tôi  (thơ) 
... xưa ông khôi vặt vạnh mấy ông bình vôi lông lốc / riết rồi cái vỏ cũng không được yên thân / vết chém dọc ngang bần thần tâm địa / lỗ thủng rồi lấy đâu thuyền ra biển / xuôi đặng về một chút lần khân // ví như còn tay để cầm / bút. hay một thức gì hứng khởi...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018