Ðặng Khôi
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Không đề  (nhận định âm nhạc) 
Thật sự mà nói, tôi không biết nói gì về bản nhạc điện tử [Ngôn Ngữ Bí Ẩn của Những Cơn Mê Sảng (The Secret Language of My Dreams)] này. Biết rõ mình sẽ phải làm cái gì đó vì cái đề tài cứ ám ảnh gần suốt cuộc đời, nhưng không xác định được một nguồn cụ thể nào có thể gọi là cảm hứng trực tiếp để âm thanh tuôn ra... (...)

Ngôn Ngữ Bí Ẩn của Những Cơn Mê Sảng (The Secret Language of My Dreams)  (nhạc hòa tấu) 
Ngôn Ngữ Bí Ẩn của Những Cơn Mê Sảng (The Secret Language of My Dreams ) là một tác phẩm âm nhạc điện tử chú trọng sử dụng dư âm (aftertones), bồi âm (harmonic spectrum), tàn âm (residue tones) và vi âm (microtones), sáng tác vào tháng 4/2013...

GIÓ PHƯƠNG NAM – Ghi lại những suy tư trong quá trình viết “Những Dấu Hiệu” (Signs)  (nhận định âm nhạc) 
... Có lẽ nhận xét sáng tác là “sắp xếp những hiện tượng âm thanh” không đâu đúng hơn trong nhạc điện tử, nhưng với những yêu cầu hiện đại riêng biệt của ngành này, tôi có cảm tưởng những người làm nhạc điện tử cũng phải lao động như những điêu khắc gia của âm thanh. Chính xác hơn, có khi là thợ hồ, thợ vữa... (...)

Những Dấu Hiệu (Signs)  (nhạc hòa tấu) 
Những Dấu Hiệu (Signs) là một tác phẩm âm nhạc điện tử mang âm hưởng của musique concrète, nhưng thay vì nguồn là những âm thanh được thu lại từ cuộc sống hàng ngày, tác giả đã tự tạo ra những âm thanh đó...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021