Lan Trần
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tác phẩm văn học lớn thì phải đơn giản? — Thử phân biệt “giản dị” và “đơn giản”  (thảo luận) 
[THẢO LUẬN - THÁNG 8/2007] ... “Giản dị” và “đơn giản” đồng nghĩa, nhưng không phải là đồng nghĩa tuyệt đối. Bên cạnh sự giống nhau rất lớn, giữa hai từ vẫn có chút khác biệt, ít nhất trong độ nhấn và màu sắc ngữ nghĩa... (...)

Tác phẩm văn học lớn thì phải đơn giản? — Đề cao sự đơn giản: cái sai vẫn còn đó  (thảo luận) 
[THẢO LUẬN - THÁNG 8/2007] ... Xin lưu ý: ở Việt Nam – và phần nào cả cộng đồng người Việt ở hải ngoại nữa -, cho đến nay, ít ai công khai phân tích và phê phán những cái sai trong các chủ trương và quan điểm như thế. Không phân tích và phê phán, những cái sai ấy vẫn tiếp tục ngự trị trong tâm thức của mọi người... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021