Dương Văn Hùng
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Mẹ và con  (điêu khắc) 
Tác phẩm điêu khắc - hội hoạ, thực hiện tại California, năm 2015...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021