Brecht, Bertolt
tiểu sử &  tác phẩm 

BERTOLT BRECHT (1898-1956), nhà thơ và kịch tác gia Đức, sinh tại Augsburg ngày 10. 2. 1898. Năm 1918, trở thành lính Quân y. Năm 1922, vở Tiếng trống trong đêm của ông đoạt giải Kleist. Năm 1933, di cư qua Tiệp-khắc, Thụy-sĩ, Pháp, Đan-mạch, Thụy-điển, Phần-lan, Nga để tới Hoa-kỳ (1941). Năm 1947, từ Hoa-kỳ trở về Zurich. Năm 1948, trở về Berlin. Mất tại Berlin ngày 14. 8. 1956. Ngay đối với những kẻ không ưa con người «cộng sản» nơi ông, thơ Bertolt Brecht vẫn được coi như tuyệt diệu.

tác phẩm

Giải pháp | Nếu chúng ta tồn tại đời đời | Bertolt Brecht:  (thơ) 
Sau cuộc nổi dậy ngày 17 tháng Sáu / Ông thư ký Hội nhà văn / Đã cho phân phát truyền đơn trên đường Stalin / Truyền đơn bảo: nhân dân, vì lầm lỗi, / Đã đánh mất sự tin cẩn của chính quyền... | Nếu chúng ta tồn tại đời đời / Thời mọi sự hẳn sẽ đổi thay... | «Thành Carthage vĩ đại / đã theo đuổi ba cuộc chiến tranh. / Vẫn hùng cường / Sau cuộc chiến thứ nhất...

Chiếc mặt nạ của kẻ ác | Câu trả lời | Thưa đại tướng, chiến xa của đại tướng là một chiếc xe thật chắc chắn  (thơ) 
Trên bức vách của tôi có treo một món khắc gỗ Nhật-bản / Chiếc mặt nạ của một Ác quỷ, thiếp vàng. / Đầy thương cảm tôi nhìn... | Đứa con trai tôi hỏi tôi: Con có cần phải học Toán? / Để làm gì, tôi muốn nói. Hai lát bánh thời hơn một / Rốt cuộc rồi mày cũng sẽ thấy... | Nó khiến một cánh rừng rạp xuống và nghiến nát một trăm người / Nhưng nó mắc một khuyết điểm: / Nó cần một người lái...

Những bài thơ về Stalin [trích]  (thơ) 
Nhà thông thái vĩ đại nhất thế giới / Đã quên bản Tuyên Ngôn Cộng Sản / Người học trò lỗi lạc nhất của Lê-nin / Đã nện vào mặt ông...

Cuộc di cư của các nhà thơ | Những ý nghĩ về thời hạn của lưu đày  (thơ) 
Homère không có nơi ở / Và Dante phải lìa bỏ nơi ở của mình...

Gửi những người sinh sau  (thơ) 
Thực vậy, tôi sống vào thời buổi thật đen tối! / Chữ nghĩa vô tội là rồ dại. Một vầng trán phẳng / Có nghĩa là lãnh đạm thờ ơ.... [Bản dịch Diễm Châu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018