Chân Ðức
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Vở kịch Tìm Trâu - Cuộc hành trình về với chân tâm  (nhận định sân khấu) 
"Con trâu" ở đây là hình ảnh tượng trưng cho cái chân tâm của mỗi người. Chúng ta đi tìm trâu, vì chúng ta đã để lạc mất chân tâm. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021