Vĩnh Phương
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Coi chừng, những con vẹt sẽ nhận chiếc bồn tiểu!  (ý kiến độc giả) 
... Tôi không tin là Duchamp muốn có những fan cứ leo lẻo nhắc lại lời ông mà không thèm xem xét tác phẩm của ông. Coi chừng, Duchamp là người cực kì khiêu khích. Ông có thể ném chiếc bồn tiểu vào mặt những con vẹt đấy! (...)

Nguyễn Ly và chiếc bồn tiểu  (ý kiến độc giả) 
… Phê bình của Nguyễn Ly thực chất là phản học thuật. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021