Phạm Công Huy
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Vài trao đổi nhỏ về thời gian & ngôn ngữ trong thơ Trần Dần  (ý kiến độc giả) 
Muốn hiểu được Trần Dần, theo tôi, nhận xét của nhà thơ trẻ Nguyễn Hữu Hồng Minh “ông (chỉ nhà thơ Trần Dần) đã từng bị thời đại xẻ thịt lột da” (**) là rất quan trọng. Bởi lẽ, không chỉ nên tìm hiểu Trần Dần qua tác phẩm ông mà còn phải tìm hiểu xuyên suốt cả một giai đoạn lịch sử. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021