Ian Bùi
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Vòng hoa cho Đinh Cường  (ký sự / tường thuật) 
[TƯỞNG NIỆM ĐINH CƯỜNG (1939-2016)] ... Bẵng đi chừng năm sáu năm, một hôm tôi tình cờ ghé ngang toà soạn cũ của báo Trẻ, bất ngờ gặp lại Đinh Cường đang ở đó. Tay bắt mặt mừng, hỏi thăm sức khoẻ vài câu. Vậy mà đó lại là lần cuối cùng gặp hoạ sĩ. Hôm qua ngồi lục chồng thơ cũ tìm được bài “Phôi Pha” tiếng Anh năm nào. Bèn làm vội bài nhạc này để thay mặt mình gởi đến gia đình hoạ sĩ: Một vòng hoa nước mắt đầy / Cho người ở lại, tiễn người ra đi... (...)

Tôi mang tim em  (ca khúc) 
... Tôi mang em đi với tôi, / Tôi mang em theo khắp nơi. / Và những điều tôi làm / Là những điều em làm, bởi vì / Tôi mang trái tim của em / Trong tim tôi...

Chứng nhân (Câu trả lời cho Bob Dylan) | Cóc đùa  (thơ) 
... Bao nhiêu Xuân nữa mới thấy ta được làm người / Trong khi thế giới đang đổi thay? / Bao nhiêu Thu nữa Nước mới quay về nguồn / Cho ta làm những cánh buồm? / Bao nhiêu nhân chứng sẽ đến thăm chốn lao tù / Bao đêm mơ giấc mơ tự do? // Xin gió hãy đi đi mãi đến cuối chân trời / Nhờ gió cuốn theo câu trả lời... | Bạn ta lắm chước / bộn trò / đờn ca chút đỉnh / hát hò lơi rơi / đờn - / cho địch điếc lỗ tơi...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021