Nguyễn Tôn Nhan
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà thơ & dịch giả, hiện sống tại Việt Nam. Tác phẩm mới nhất: Từ điển văn học Trung Quốc (nxb Thành phố HCM, 1999).

tác phẩm

Xuân ban đầu  (thơ) 
[TƯỞNG NIỆM NGUYỄN TÔN NHAN (1948-2011)] ... “Xuân ban đầu” là bài thơ cuối cùng của nhà thơ Nguyễn Tôn Nhan, viết vào tháng Giêng năm 2011... bài thơ xuân nào run lẩy bẩy / bến tầm dương say vấy hồn trinh / em ơi khờ dại một mình / và xa dội một tiếng kình gõ mau // bài thơ xuân quên mất nhau / khờ em đâu nhớ những màu tơ xưa / ồ thơ đưa đẩy đã bưa / sóng xô đời đã kịp vừa biệt tăm...

THÁNH CA  (thơ) 
Thi tập đầu tay của nhà thơ Nguyễn Tôn Nhan, xuất bản năm 1967 tại Việt Nam. Nhà thơ Nguyễn Đăng Thường sưu tập và giới thiệu...

Lục bát ba câu  (thơ) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021