Nguyễn Xuân Hoàng
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà văn, chủ nhiệm kiêm chủ bút tạp chí Văn và tổng thư ký tuần báo Việt Mercury tại California.

tác phẩm

Đọc Kiệt Tấn, nghĩ tới Milan Kundera  (tiểu luận / nhận định) 
... “Viết về tình dục, tôi đặt nghệ thuật lên hàng đầu.” Kiệt Tấn phát biểu như vậy, và ông tiếp: “... viết về tình dục một cách nghệ thuật đòi hỏi một sự điêu luyện và một bản lĩnh rất cao ở người viết. Chỉ cần sai chạy một chữ là hỏng bét...” Tôi chia sẻ ý này của Kiệt Tấn... (...)

Hồi ký viết sớm  (tiểu luận / nhận định) 
Tôi viết trong sự thúc bách trước một chuyến đi, mặc dù đã được dự trù trước, nhưng phút chót có một vài việc cần giải quyết trong toà soạn thành ra thời giờ dành cho bài viết này bị mất. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021