Ngy Dathah
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà thơ, hiện du học tại Hoà Lan.

tác phẩm

Nhật thực  (thơ) 

Yêu người  (thơ) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021