Lê Đạt
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà thơ, hiện sống tại Hà Nội. Tác phẩm: Bóng chữ (1994), Ngó lời (1997) và Từ tình Epphen (1998).

tác phẩm

Hậu... từ  (tiểu luận / nhận định) 
Rất nhiều thế hệ đua nhau khen Tào Thực về tài "xuất khẩu thành thi". Và người ta kháo nhau mãi chung quanh giai thoại "đi một bước làm một câu thơ" của Tào. (...)

Sơ đồ một giấc mơ  (thơ) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021