Trần Hải Minh
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bình minh màu vàng  (hội họa) 

Nhớ về Columbus  (trang thiết) 

Về một cung cách nhận thức nghệ thuật  (nhận định mỹ thuật) 
(Trả lời bài “Góp ý với Trần Hải Minh” của Như Huy đã đăng trên Tiền Vệ) (...)

Chúng ta đang đứng trước một ngã ba...  (nhận định mỹ thuật) 
... Tôi đã trở về sống trên mảnh đất này và đã tiếp xúc với nhiều họa sỹ Việt Nam nhưng rất tiếc là có rất ít người biết đến postmodernism (chủ nghĩa hậu hiện đại)... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021