Tú Ân
tiểu sử &  tác phẩm 

Hiện sống tại Melbourne.

tác phẩm

Văn tự và phái tính  (tiểu luận / nhận định) 
Du khách đến thăm các di chỉ khảo cổ học ở Hy Lạp sẽ thường xuyên được nhắc nhở là ngày xưa các thần linh được tôn thờ phần lớn là các nữ thần, rồi sau đó, không hiểu vì lý do gì, các nữ thần ấy lần lượt biến thành nam thần cả. (...)

Cũ người… mới ta  (tiểu luận / nhận định) 
Trong lãnh vực văn học, chúng ta có thói quen hay cao đàm khoát luận về đủ thứ chuyện lớn lao nhưng tiếc thay chúng ta lại thường lơ là về những thứ cụ thể, gần gũi và cấp thiết nhất. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021