Đỗ Ngọc Yên
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà báo, hiện sống tại Hà Nội.

tác phẩm

Về cái mới trong văn chương việt nam hôm nay  (tiểu luận / nhận định) 
Không có lý do thuyết phục nào để nhà nghệ sĩ từ bỏ việc sáng tạo cái mới trong tác phẩm của mình. Với tư cách là một nghệ sĩ chân chính, thì cái giá phải trả cho sự từ bỏ cái mới của anh ta còn đắt hơn gấp nhiều lần so với giá mà anh ta phải bỏ ra để săn tìm cái mới. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021