Phạm Thế Việt
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Cố ý gây thương tích  (kịch bản) 
[KỊCH NGẮN] ... Sếp: Ngươi làm thế nào? / Học viên nam: Dạ, làm thế nào là thế nào? / Sếp: Chuyện sáng nay trên lưới B40. / Học viên nam: Dạ, chỉ nhặt rác thôi. / Sếp: Cởi quần ra. / Học viên nam: Dạ.....???? / Sếp: Cởi quần ra! / Học viên nam: Sao phải cởi quần? / Bảo vệ: Ngươi dám hỏi lại à? Bảo cởi thì cởi nghe chưa...

Nợ cứt  (truyện / tuỳ bút) 
Ngày đó hợp tác xã ra một chiến dịch thu gom phân bắc (cứt người), mỗi gia đình một tháng phải đóng đủ mười cân, nếu không đóng đủ thì bị cắt gạo. Thật là một chiến dịch có một không hai trong xã hội loài người. Vậy nên, khi chiến dịch ra đời, cái cầu tiêu trở nên vô cùng quan trọng và cấp thiết. Người người, nhà nhà mua xi măng mua gạch về xây cầu tiêu... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021