Bùi Quảng Nôm
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Trường phái dịch thuật “Xanh kiu vé ri mật”  (đối thoại) 
[VĂN HOÁ HÔM NAY] ... Dịch kiểu gì mà Peter Gray lại biến thành David Hicks, chuyện nhà tù Guantanamo Bay thì biến thành chiến tranh Iraq! Dịch hay là phịa! Cho ông Võ Giang này đi một cặp với Lại Văn Sâm là vừa! “Xanh kiu vé ry mật!”...

Bổ đề Hữu nghị Việt-Trung đáng được trao Huân chương  (đối thoại) 
[CHUYỆN QUỐC THỂ] ... Bộ GD&ĐT đề nghị Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Ngô Bảo Châu vì giáo sư đã chứng minh được Bổ đề Cơ bản. Tôi đề nghị Nhà nước trao Huân chương trên cho nhà văn thiếu tướng Hữu Ước vì ông ta đã chứng minh được Bổ đề Hữu Nghị Việt–Trung. Với các lý do sau...

Cái đuôi trâu thực dân và mâm giỗ thấy thèm  (đối thoại) 
[VĂN CHƯƠNG & HỌC THUẬT] ... Ở trong xứ mù thì thằng chột làm vua, âu cũng là “đầu gà”. Trong xứ sáng mắt thì dù sáng hai mắt nhưng sáng “chưa tới” thì cũng chỉ là những cái “đuôi trâu”. Nhưng: “Đuôi trâu không bằng đầu gà”, nghĩ thật ức! Thế là đuôi trâu phải vung vẩy, nghĩ ra trò gì để chứng tỏ thân phận của mình: đầu gà sá gì, loe hoe mấy chữ, đuôi trâu ta đây mới là...

Đừng đùa với Quảng!  (đối thoại) 
[VĂN HỌC] ... Không ai cấm anh yêu, tuy nhiên đừng đem cái tình yêu mông lung và ngang phè của anh ra giáo huấn thiên hạ. Võ Phiến rất hiểu về các vùng đất miền Trung thế nhưng có ai dám nói là nhà văn này không yêu miền Trung, không yêu Bình Định, Quảng Nam?...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018