Khiêm
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đinh Phương hỏi một câu hỏi khá thú vị  (đối thoại) 
[CHUYỆN DỊCH THUẬT] ... Lo - Lolita là một dạng khác của tên Dolores vốn có gốc gác từ Tây Ban Nha. Nghĩa của Dolores là “sầu đau”. Tên này khiến nghĩ tới đức mẹ Maria...

“Chez moi” - “My home” – “Quê hương tôi” trong IGNORANCE của Kundera  (đối thoại) 
[CHUYỆN DỊCH THUẬT] ... Cuốn L’Ignorance của Milan Kundera, bản tiếng Anh - Ignorance - do Linda Asher dịch... Ở đây Linda Asher chỉ dùng chữ “home” rất gọn rồi sau đó dùng tiếp “my home” cũng trong ngữ cảnh đó. Đọc bản tiếng Anh thì hiểu ngay...

Điếm thúi  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ & XÃ HỘI] ... Câu nói của kịch tác gia Petr Jarchovsky, được trích dẫn trong nhận định của Hoàng Ngọc-Tuấn về Trịnh Công Sơn, thiệt chí lý. Nhưng dịch “asshole” thành “lỗ đít” nghe có vẻ chân phương quá. Hơi tiếc...

Chữ “ignorance” trong tác phẩm của Kundera  (đối thoại) 
[CHUYỆN DỊCH THUẬT] ... Milan Kundera có viết nhiều đoạn về ngữ nghĩa của “ignorance” trong tác phẩm của mình. Độc giả có thể đọc nguyên tác L’Ignorance hoặc các bản dịch để hiểu tác giả muốn hàm ý gì khi dùng chữ “ignorance” để mô tả tình trạng lưu vong...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018