Conateh, Swaebou
tiểu sử &  tác phẩm 

SWAEBOU CONATEH (Gambie). Sinh năm 1944. Nhà báo, đã làm việc tại Hoa-kỳ rồi tại đài phát thanh Gambie, giám đốc thông tin và truyền thanh. Thơ đăng trên một số tạp chí.

tác phẩm

Phi châu mới  (thơ) 
Hỡi con / Con đã trở về thay đổi / Và con nói một thứ tiếng / Mà ta đã không dạy con. / Dáng dấp của con / Mang giọng điệu nước ngoài...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018