Stevens, Wallace
tiểu sử &  tác phẩm 

WALLACE STEVENS (1879-1955) là một trong những nhà thơ quan trọng nhất của phong trào Hiện Đại (Modernism) trong thi ca Mỹ, bên cạnh Ezra Pound, T.S. Eliot, và William Carlos Williams.

tác phẩm

Chùm thơ  (thơ) 
Chùm thơ của Wallace Stevens (1879-1955)— một trong những nhà thơ quan trọng nhất của phong trào Hiện Đại (Modernism) trong thi ca Mỹ — lần đầu được giới thiệu đến độc giả Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Đinh Linh. Chùm thơ gồm 8 bài: "Anecdote Of The Jar", "Thirteen Ways Of Looking At A Black Bird", "A Rabbit As King Of The Ghosts", "Disillusionment of 10 O’Clock", "Metaphors of a Magnifico", "Theory", "Earthly Anecdote", và "Six Significant Landscapes"...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021