sách
025-403-888
tao với mày

 
tao
mày
tao
mày
 
...
hơi thở lần hơi thở
thịt da tìm thịt da
một con đò gió
một dòng sông trăng
hai thằng bạn nhỏ
gom hái sao mơ về trang hoàng trí nhớ
mây ca
nước hát
triền đêm loang loáng bạc
 
...
tao
mày
tao
mày
tao
mày
tao
mày
 
...
ngón tay mò mẫm
đầu môi kiếm tìm
sao vờn trên tóc
trăng lướt trên da
trời cao
đất thấp
vũ trụ xoay quanh lượn tròn trong mắt
 
...
tao
mày
tao
mày
tao
mày
tao
mày
tao
mày
tao
mày
 
...
lồng ngực ưỡn lên
cánh vai phủ xuống
hương tình lan xa ướt đẫm sương đêm
 
...
tao
mày
tao
mày
tao
mày
...
mày
...
mày
...
m...
...ày
....mmmm....(n)ày....
MÀY
M...ÀY..
M....À.....Y........
 
...
ngày khô
đêm khát
tinh yêu tuôn dào dạt
rụng một trời sao
hun hút rơi nhanh
sungsướngđammêđớnđauhạnhphúc
 
...
đêm mười sáu
tuổi mười lăm
tao với mày
hai đứa mình
ừ!
cùng một mùa trăng vụng dại
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021