thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
GIẢI THƯỞNG VĂN CHƯƠNG TỰ DO 2019 (Thông báo số 2)

 

 

GIẢI THƯỞNG VĂN CHƯƠNG TỰ DO 2019

Thông báo số 2

 

Năm nay, sau khi quảng bá “Thông báo số 1”, ban tổ chức Giải Thưởng Văn Chương Tự Do 2019 đã nhận được khá nhiều tác phẩm gửi về tham dự Giải Thưởng. Tuy nhiên, để tất cả các tác giả tham dự có thể gửi tác phẩm đúng với các quy định của Giải Thưởng, chúng tôi xin phổ biến lại các điều lệ tham dự và/hoặc đề cử cho Giải Thưởng (cũng tương tự như các điều lệ đã phổ biến năm 2017) như sau:

 

LỆ VỀ VIỆC GỬI TÁC PHẨM THAM DỰ:

1. Tác phẩm tham dự giải thưởng phải là tác phẩm viết bằng tiếng Việt và đáp ứng đúng với tinh thần mà ban tổ chức giải thưởng đã nêu ra trong “Thông báo số 1”.

2. Số lượng tác phẩm tối thiểu cho mỗi tác giả tham dự:

- Văn xuôi: 1 tiểu thuyết, hoặc tối thiểu 5 truyện ngắn / tuỳ bút.
- Thơ: 1 tập thơ, hoặc tối thiểu 10 bài thơ.
- Tiểu luận: 1 tập tiểu luận, hoặc tối thiểu 5 tiểu luận.

3. Ngày 09 tháng 11 năm 2019 là thời hạn cuối cùng để ban tổ chức nhận những tác phẩm tham dự giải thưởng.

4. Khi gửi tác phẩm tham dự, tác giả cần ghi rõ “tác phẩm tham dự Giải Thưởng Văn Chương Tự Do 2019”, và gửi về hộp thư: [email protected] và/hoặc [email protected]

5. Ban tổ chức được giữ bản quyền các tác phẩm tham dự giải thưởng, và được quyền chọn lựa các tác phẩm có giá trị để xuất bản thành tuyển tập sau khi công bố kết quả giải thưởng.

 

ĐIỀU LỆ VỀ VIỆC ĐỀ CỬ TÁC PHẨM:

1. Ban tổ chức giải thưởng trân trọng kêu gọi văn thi hữu bốn phương hãy gửi thư đề cử những tác phẩm (viết bằng tiếng Việt) có giá trị của bất cứ tác giả nào ở Việt Nam và ở hải ngoại, hay tác phẩm của chính mình, đã từng được đăng tải hay xuất bản trước đây.

2. Số lượng tác phẩm tối thiểu cho cho mỗi tác giả được đề cử cũng tương đương với số lượng tác phẩm tối thiểu cho mỗi tác giả tham dự giải thưởng, nghĩa là:

- Văn xuôi: 1 tiểu thuyết, hoặc tối thiểu 5 truyện ngắn / tuỳ bút.
- Thơ: 1 tập thơ, hoặc tối thiểu 10 bài thơ.
- Tiểu luận: 1 tập tiểu luận, hoặc tối thiểu 5 tiểu luận.

3. Ngày 09 tháng 11 năm 2019 là thời hạn cuối cùng để ban tổ chức nhận những tác phẩm được đề cử.

4. Khi gửi thư đề cử, quý vị cần ghi rõ tên của tác giả và nhan đề của từng tác phẩm. Quý vị có thể đính kèm những tác phẩm đó dưới dạng Microsoft Word hay PDF, hoặc gửi đường link chính xác của từng tác phẩm (nếu những tác phẩm đó đã được đăng tải trên internet). Trong thư đề cử, quý vị cần ghi rõ: “tác phẩm đề cử cho Giải Thưởng Văn Chương Tự Do 2019”, và gửi về hộp thư: [email protected] và/hoặc [email protected]

5. Ban tổ chức giải thưởng sẽ không công bố danh tính của người đề cử và những tác phẩm được đề cử.

6. Để giữ cho giải thưởng được hoàn toàn công bình và minh bạch, các thành viên trong ban tổ chức giải thưởng, ban giám khảo và những người ủng hộ tài chính cho giải thưởng sẽ không có quyền đề cử tác phẩm của bất cứ ai. Đồng thời, họ không có quyền gửi tác phẩm tham dự giải thưởng, và tác phẩm của họ cũng sẽ không được đề cử bởi bất cứ ai.

Trân trọng,

Tổ Chức Yểm Trợ Nhân Quyền (HRRF) và trung tâm văn học nghệ thuật Tiền Vệ

Sydney, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021