thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đâu đó
 
Busy mind lắng tan bùng vỡ sạch không trở lại lúc ban đầu
Go extremely do not control
Vứt mạnh vào khoảng không không trở về
Đâu đó bình minh vừa hé
Đâu đó tiếng cười, tiếng khóc
Thực hư
Đâu đó busy mind lắng... sạch... lúc ban đầu...
Đâu đó…
 
Sydney 9 December 2011
 
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021