thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
đi ra Ngoài
 
Gửi Tha Thủy và Lê Phong
 
nhiều lúc Nghĩ
về Một bài tHơ
không phải Thơ
1 bài thƠ
Đi ra ngoài tất cả
Mọi này... mọi kia... mọi trong... mọi ngoài... mọi mới... mọi cũ...
mọi mòi moi...
để bàn chân
không chạm
mặt Đất
hAy
Bầu trời
một Bài thơ
thơ
thơ Thơ
Thơ tHơ thƠ
Ơ tơ hơ
Một bài thơ
Đi ra ngoài chữ Ơ
Mà vẫn
Th... ơ... thơ...
 
Sydney ngày cuối năm Nhâm Thìn 2013
 
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021